Hiding Values of Active Directory Attributes

Hiding Values of Active Directory Attributes

System administrators may want to hide some attributes in the active directory. You must be a domain, schema and enterprise admin to do these operations. Instructions to hide an attribute in the active directory; Open the ADSI edit and do as shown below,     Connect to… Select the Schema from “Select a well known Naming Context” We want to hide the Employee-Number attribute in ADSI Edit. Default value of “Employee-Number” attribute is = 0 It is necessary to update “searchFlags” to 128. Apply. After operations are done in ADSI Edit, the whole domain…continue reading →
Failed to connect to an Exchange Server in the current site

Failed to connect to an Exchange Server in the current site

If you see an error like below on your Exchange Management Shell; It’s mean is currently, you cannot access Exchange Servers. Failure Code is; “Failed to connect to an Exchange server in the current site” The solution is; Check the IIS as below, Default Web Site PowerShell Basic Settings Test Settings If you see the error code like “The user name or password is incorrect. ( Exception from HRESULT: 0x8007052E )” You should change the user credentials. To change the user credential; Open the IIS and do below, Default Web Site PowerShell Basic…continue reading →
Exchange Server 2019 Core Kurulumu

Exchange Server 2019 Core Kurulumu

Bu yazımda Exchange Server 2019 Core kurulumunu anlatacağım. Exchange Server 2019 Core yapıda kurulabilecek ilk Exchange sürümüdür. Avantajları  Core yapıda kurulmasının getireceği avantajları kısaca özetlemek gerekirse; GUI sürümüne göre Core sürümünün çok daha güvenli olması, Servis hizmetlerinin daha sade olması, Performans kaybı olmaması, yapılandırmada daha az hata meydana gelmesi. Kurumsal yapıda olan birçok organizasyon alt yapı sistemlerini Core sürümler üzerinde bulundurmakta ve kullanmaktadır. Exchange Server 2019 Core Sistem Gereksinimleri Exchange Server 2019 kurulacak olan sunucunun işletim sistemi Windows Server 2019 Standard ya da Windows Server 2019 Datacenter olmalıdır. Organizasyondaki Domain Controller’ların işletim sistemi…continue reading →
Windows Server 2019 Core Kurulumu

Windows Server 2019 Core Kurulumu

Bu yazımda Windows Server 2019 Core kurulumunu anlatacağım. Sunucu kurulumu için ilgili medya türüne göre DVD / USB 'den boot edilecek şekilde yapılandırma sağlanır. Sunucu boot edilir. Dil, Bölge ve klavye ayarlamaları yapılarak "Next" ile devam ediyoruz. "Install now" seçiyoruz. İşletim sistemi seçme ekranında Desktop Experience olmayan herhangi bir işletim sistemi seçilir. "Windows Server 2019 Standard" seçerek devam ediyoruz. "I accept the license terms" işaretleyerek lisans anlaşmasını kabul ederek devam ediyoruz. Kurulum tipi seçme ekranında "Custom" seçilerek devam ediyoruz. Kurulumu nereye yapacağımızı soruyor bu alanda ilgili disk seçimini yaparak devam ediyoruz. Windows kurulumu…continue reading →
Windows Sunucu Ne zaman Kapandı ?

Windows Sunucu Ne zaman Kapandı ?

Herhangi bir sunucunun ne zaman kapatıldığı, ne zaman restart edildiği ve kim tarafından yapıldığı Event Viewer'dan kontrol edilebilir. Event Viewer açmak için kısayol ismi "eventvwr.msc" Kapatılma durumunda; Windows Logs / System / Filter Current Log.. / Event ID: 1074 Yusuf.local domain'inde Administrator hesabı tarafından 10/18/2019 1:54:54 PM saatinde kapatılmış olarak görünüyor. Restart durumunda; Restart durumunda da yine aynı Event ID olan 1074 ile kontrol sağlanabilir. Yusuf.local domain'inde DC1 Sunucusu 10/18/2019 4:05:41 PM saatinde Administrator kullanıcısı tarafından restart edilmiş olarak görünüyor. Unexpected Shutdown (Beklenmeyen kapanma) durumunda; Event ID: 1076 olması gerekmektedir. Yusuf.local domain'inde DC1…continue reading →
Exchange Server 2019 Kurulumu

Exchange Server 2019 Kurulumu

Bu yazımda Exchange Server 2019 kurulumunu anlatacağım. Exchange Server 2019 Microsoft'un en güncel E-Posta sistemidir. Exchange Server 2019 ile gelen yenilikleri kısaca özetlemek gerekirse; Güvenli Kanıtlanmış Mimari Performans ve Yönetilebilirlik Son Kullanıcı Memnuniyeti Windows Server Core Ölçek İyileştirmeleri Yeni ve Geliştirilmiş Arama Teknolojisi Daha hızlı ve daha güvenilir çalışma Gelişmiş takvim yönetimi Basitleştirilmiş bağlantı Toplantıları iletme Akıllı takvim yönetimi EAI/IDN mail yönlendirmesini destekler. ♦Exchange Server 2019 kurulumunu için olmazsa olmaz gereklilik Exchange sunucusunun işletim sisteminin Windows Server 2019 olmasıdır. . EXCHANGE SERVER 2019 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Bu başlık altında Exchange Server 2019 kurulabilmesi için…continue reading →
Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Kurulumu

Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Kurulumu

Windows Server 2016 Active Directory Domain Services kurulumunun Server Manager konsolu üzerinden yapılması. Öncelikle; Server’ın Computer Name’inin değiştirilmesi, Server’ın IP Adresinin Statik olarak yapılandırılması gerekmektedir. Computer Name : WS16DC IPv4 Address: 192 168 1 100 Server Manager konsolu açılarak Dashboard ekranında Add roles and features açılır. Before You Begin alanında ; Administrator parolasının güçlü olması gerektiğinden TCP/IP ayarlarlarından IP adresinin Statik IP olması gerektiğini Windows güncellemelerinin yapılması gerektiğinden bahsedilmektedir. Next ile sonraki adıma geçilir. Installation Type alanında Next ile bir sonraki adıma geçilir. Server Selection alanında kurulumun hangi sunucuya yapılacağının seçildiği alandır. Next…continue reading →
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP IP alabilen, ethernet adaptörü bulunan tüm cihazlara otomatik IP atanmasını sağlayan bir network protokolüdür. Temel Görevi cihazların otomatik olarak IP alması ve merkezi yönetimin kolaylaşmasıdır. DHCP Server Domain’e dahil edilerek yetkili kılınması için Authorization yapılması gerekir yani , DHCP Server’ın Active Directory ortamında yetkili olması anlamına gelmektedir. DHCP Database DHCP Server’ın Database; dosya konumu “%systemroot%System32dhcp” şeklindedir.    DHCP ile Neler Yapılabilir Merkezi yönetim. IP çakışması olmadan çalışabilme Scope bazlı yönetim Scope bazlı group policy uygulayabilme Reserve IP ile Static IP gibi çalışabilme DHCP Neden Kullanılmalıdır ? Ağ genişledikçe; IP, Subnet Mask, Gateway, DNS girmek…continue reading →