Hiding Values of Active Directory Attributes

Hiding Values of Active Directory Attributes

System administrators may want to hide some attributes in the active directory. You must be a domain, schema and enterprise admin to do these operations. Instructions to hide an attribute in the active directory; Open the ADSI edit and do as shown below,     Connect to… Select the Schema from “Select a well known Naming Context” We want to hide the Employee-Number attribute in ADSI Edit. Default value of “Employee-Number” attribute is = 0 It is necessary to update “searchFlags” to 128. Apply. After operations are done in ADSI Edit, the whole domain…continue reading →
Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Kurulumu

Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Kurulumu

Windows Server 2016 Active Directory Domain Services kurulumunun Server Manager konsolu üzerinden yapılması. Öncelikle; Server’ın Computer Name’inin değiştirilmesi, Server’ın IP Adresinin Statik olarak yapılandırılması gerekmektedir. Computer Name : WS16DC IPv4 Address: 192 168 1 100 Server Manager konsolu açılarak Dashboard ekranında Add roles and features açılır. Before You Begin alanında ; Administrator parolasının güçlü olması gerektiğinden TCP/IP ayarlarlarından IP adresinin Statik IP olması gerektiğini Windows güncellemelerinin yapılması gerektiğinden bahsedilmektedir. Next ile sonraki adıma geçilir. Installation Type alanında Next ile bir sonraki adıma geçilir. Server Selection alanında kurulumun hangi sunucuya yapılacağının seçildiği alandır. Next…continue reading →
Active Directory Nedir?

Active Directory Nedir?

Active Directory bir dizin servisidir. Bu dizin servisi içerisinde; server, client, printer, user gibi bilgileri tutar. Bu bilgileri tuttuğu için aynı zamanda da bir veritabanıdır. Active Directory yönetimi merkezileştirir ve kolaylaştırır. Active Directory Database Active Directory servisi’nin database’i domain controller olan sunucu veya sunucular üzerinde tutulur. Dosya konumu “%systemroot%NTDS” şeklindededir. Active Directory Özellikleri Yönetilebilirlik Delegasyon Replikasyon Ölçeklenebilirlik Genişletilebilirlik Güvenlik Entegrasyonu Group Policy ile Yönetim Diğer Dizin Servisleriyle Birlikte Çalışabilme Güvenli Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Active Directory FSMO Rolleri FSMO(Flexible Single Master of Operation) rolleri; Schema Master Domain Naming Master PDC Emulator RID Master Infrastructure Master Komut…continue reading →