Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Kurulumu

Windows Server 2016 Active Directory Domain Services kurulumunun Server Manager konsolu üzerinden yapılması.

Öncelikle;

  • Server’ın Computer Name’inin değiştirilmesi,
  • Server’ın IP Adresinin Statik olarak yapılandırılması gerekmektedir.

Computer Name : WS16DC

IPv4 Address: 192 168 1 100

Server Manager konsolu açılarak Dashboard ekranında Add roles and features açılır.

Before You Begin alanında ;

  • Administrator parolasının güçlü olması gerektiğinden
  • TCP/IP ayarlarlarından IP adresinin Statik IP olması gerektiğini
  • Windows güncellemelerinin yapılması gerektiğinden bahsedilmektedir.

Next ile sonraki adıma geçilir.

Installation Type alanında Next ile bir sonraki adıma geçilir.

Server Selection alanında kurulumun hangi sunucuya yapılacağının seçildiği alandır.

Next ile sonraki adıma geçilir.

Server Roles alanında Active Directory Domain Services seçilerek Add Features işaretlenir.

Next ile sonraki adıma geçilir.

Features alanında herhangi bir seçim yapmadan Next ile sonraki adıma geçiş yapılır.

AD DS alanında Next ile sonraki adıma geçiş yapılır.

Confirmation alanında Install ile kurulum başlatılır.

Close seçilir.

Promote this server to a domain controller seçilir.

Deployment Configuration alanında Add a new forest seçilerek bir domain adı oluşturulur ve Next ile sonraki adıma geçilir.

Restore Mode (DSRM) için bir password belirlenir ve Next ile sonraki adıma geçilir.

Next ile sonraki adıma geçilir.

Addional Options alanında NetBIOS name görüntülenir. Next ile sonraki adıma geçilir.

Paths alanında database, log ve SYSVOL dizinlerinin nerede oluşturulması gerektiği seçilir. Next ile sonraki adıma geçilir.

Review Options alanında Active Directory Domain Services rolü için yapılan bütün işlemler bir liste oluşturulur ve bilgiler bulunur. View script ile yapılan işlemlerin scripti görüntülenebilir.

Next ile sonraki adıma geçilir.

Install ile kurulum başlatılır.

 

Kurulum tamamlanmıştır.

 

Server Manager açılarak Dashboard’da AD ve DNS rolleri görülür.

Administrative Tools açılarak Active Directory Domain Services bileşenleri görülebilir.

Active Directory User and Computers görünümü.

DNS görünümü.

Active Directory Administrative Center görünümü.

Share With