DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP

IP alabilen, ethernet adaptörü bulunan tüm cihazlara otomatik IP atanmasını sağlayan bir network protokolüdür.

Temel Görevi cihazların otomatik olarak IP alması ve merkezi yönetimin kolaylaşmasıdır.

DHCP Server Domain’e dahil edilerek yetkili kılınması için Authorization yapılması gerekir yani , DHCP Server’ın Active Directory ortamında yetkili olması anlamına gelmektedir.

DHCP Database

DHCP Server’ın Database; dosya konumu “%systemroot%\System32\dhcp” şeklindedir.

 
 

DHCP ile Neler Yapılabilir

Merkezi yönetim.

IP çakışması olmadan çalışabilme

Scope bazlı yönetim

Scope bazlı group policy uygulayabilme

Reserve IP ile Static IP gibi çalışabilme

DHCP Neden Kullanılmalıdır ?

Ağ genişledikçe; IP, Subnet Mask, Gateway, DNS girmek hem zaman alır hemde yorucu bir iş haline gelir, IP adreslerinin kontrolü ve yönetimi bu noktada zorlaşır. DHCP Server ile tüm bu bilgiler otomatik olarak atanabilir.

Statik IP kullanılan bir yapıda kullanıcılar IT yöneticisinden habersiz IP adreslerini değiştirebilirler. Bu da IP çakışmasına neden olur. DHCP ile IP alan bir ortamda IP çakışması yaşanmaz.

Scope’lara uygulanan Policy’ler ile network yönetimi kolaylaştırır.

DHCP SERVER IP ATAMA SÜRECİ

 
 
 
 

DHCP Scopes

Scope: Scope kapsam anlamına gelmektedir. IP atayacağımız aralığın belirlendiği yerdir. Scope olmazsa IP ataması yapılamaz.

Scope Özellikleri

  • Network ID
  • Lease Duration
  • Scope Name
  • Subnet Mask
  • Network IP Address Range
  • Exclusion Range

Network ID: Scope aralığı.

Lease Duration: Kira süresi anlamına gelmektedir. Atanılan IP’nin geçerli kalacağı süre. Bir scope oluşturulurken minimum lease duration 8 gün olarak ayarlanmıştır. Şu anlama gelmektedir; client 192 168 1 111 IP’sini aldığında 8 gün boyunca DHCP’ye istekte bulanmadan aldığı IP’yi kullanmaya devam edecektir. 8 günün sonunda istek DHCP Server’a gider.

Scope Name: Scope’a verilen ad. DHCP’de bir policy uygulanacağı zaman önemli bir hale gelir.

Subnet Mask: Network ID ile ilgilidir. IP Class’ına göre Mask değişebilir.

Network IP Address Range: IP – 192 168 1 100 – 192 168 1 150 aralığı gibi.

Exclusion Range: Kapsam dışı aralık. Scope içinde belirlenen aralıktan hariç tutulmak istenen IP aralığı buraya yazılabilir. Sunucuların IP adresleri bellidir exclusion range’e bu IP’ler girilebilir.

DHCP Reservation: DHCP’den atanılan ya da özel bir IP cihazın MAC adresi ile rezerve edilebilir. Kira süresine bakmaksızın reserve edilen IP kullanılır. Yani statik IP mantığı ile DHCP’den IP ataması yapılabilir.

IP Rezervasyon Hangi Cihazlara Yapılır

IP reservazyonu istenilen her cihaza yapılabilir fakat genellikle yapılan cihazlar aşağıdaki gibidir;

  • DC
  • Print Server
  • Özel Kullanılan Bilgisayarlara

Scope Oluşturulması ve Scope Özellikleri aşağıda anlatılmıştır;

DHCP konsolu açıkken IPv4 alanından New Scope seçilir.

Next ile bir sonraki adıma geçilir.

Scope adı belirlenerek Next ile bir sonraki adıma geçilir.

IP Address Range yani IP aralığı belirlenerek Next ile bir sonraki adıma geçilir.

Exclusions Range hariç bırakılmak istenen IP aralığıdır. Scope için oluşturulan IP adres aralığı 192 168 1 100 ile 192 168 1 150 aralığındadır exclusions ile bu aralık içerisinde olan 192 168 1 100 ile 192 168 1 110 aralığının IP ataması yapılması istenmemektedir. Daha sonra bu IP adresleri kullanılmak istenebilir. 

Next ile bir sonraki adıma geçilir.

Lease Duration: Kira süresi anlamına gelmektedir. Yani Client IP aldığında aynı IP client’da 8 gün boyunca kalacaktır 8 günün sonunda tekrar istek gönderilecektir. Bu süre istenilen aralıkta değiştirilebilir.

DHCP yapılandırmasını istenip istenilmediği sorulmakta, Yes seçili iken Next ile bir sonraki adıma geçilir.

Router bilgisi var ise girilir, Next ile sonraki adıma geçilir.

DHCP Server domainde olduğu için direkt olarak tanıdı, Next ile bir sonraki adıma geçilir.

Next ile bir sonraki adıma geçilir.

Scope aktif edilir, Next ile ilerlenir.

Finish ile scope oluşturulmuş olur.

DHCP Server rolü’nün görünümü.

Ip Reserve Etme

 

Address Pool Görünümü

Address Leases Görünümü

Reservations Görünümü

Configure Options ile extra bilgiler verilebilir;

Reservation yapılan 192 168 1 112 IP’li WIN10CLIENT2 cihazına logon olunur.

Scope Options alanında yapılırsa Configure Options tüm cihazlara uygulanmış olur.

Configure Options alanı açılır.

WIN10CLIENT2’de Network Connections Details’den Configure Options alanından yapılan değişikliklerin yansıdığı görülebilir.

Share With