DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP IP alabilen, ethernet adaptörü bulunan tüm cihazlara otomatik IP atanmasını sağlayan bir network protokolüdür. Temel Görevi cihazların otomatik olarak IP alması ve merkezi yönetimin kolaylaşmasıdır. DHCP Server Domain’e dahil edilerek yetkili kılınması için Authorization yapılması gerekir yani , DHCP Server’ın Active Directory ortamında yetkili olması anlamına gelmektedir. DHCP Database DHCP Server’ın Database; dosya konumu “%systemroot%System32dhcp” şeklindedir.    DHCP ile Neler Yapılabilir Merkezi yönetim. IP çakışması olmadan çalışabilme Scope bazlı yönetim Scope bazlı group policy uygulayabilme Reserve IP ile Static IP gibi çalışabilme DHCP Neden Kullanılmalıdır ? Ağ genişledikçe; IP, Subnet Mask, Gateway, DNS girmek…continue reading →
Active Directory Nedir?

Active Directory Nedir?

Active Directory bir dizin servisidir. Bu dizin servisi içerisinde; server, client, printer, user gibi bilgileri tutar. Bu bilgileri tuttuğu için aynı zamanda da bir veritabanıdır. Active Directory yönetimi merkezileştirir ve kolaylaştırır. Active Directory Database Active Directory servisi’nin database’i domain controller olan sunucu veya sunucular üzerinde tutulur. Dosya konumu “%systemroot%NTDS” şeklindededir. Active Directory Özellikleri Yönetilebilirlik Delegasyon Replikasyon Ölçeklenebilirlik Genişletilebilirlik Güvenlik Entegrasyonu Group Policy ile Yönetim Diğer Dizin Servisleriyle Birlikte Çalışabilme Güvenli Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Active Directory FSMO Rolleri FSMO(Flexible Single Master of Operation) rolleri; Schema Master Domain Naming Master PDC Emulator RID Master Infrastructure Master Komut…continue reading →